Hvad er PCB?

pcb_hus

Det kan være svært at se, hvis man ikke lige ved det. Men mange ældre bygninger gemmer på ubehagelige og giftige hemmeligheder inde bag murene og omkring døre og vinduer. Det drejer sig om det farlige giftstof PCB, der er en forkortelse for polyklorerede bifenyler. PCB er et giftstof, der kan være farlig for både mennesker og miljø. Men hvorfor er det overhovedet nødvendigt at nævne? Det er det, fordi det stadig den dag i dag befinder sig i mange ældre huse og bygninger, og da man hverken kan se eller lugte PCB, kan det være en særdeles ubehagelig beboer i hjemmet.

Hvorfor findes PCB i bygninger?

PCB blev  tidligere anvendt hyppigt inden for byggeriet, fordi man på daværende tidspunkt ikke var bekendt med de skadelige virkninger, som stoffet medførte. Dengang, i perioden 1950 til 1977, tilsatte man PCB i materialer, fordi stoffet havde en god isoleringsevne, holdbarhed og brandbare egenskaber. Men i midten af 1970’erne fandt man ud af, at stoffet ikke kun var brugbart i byggematerialer – det var også særdeles giftig, hvorfor det efterfølgende blev forbudt at anvende. Op det tidspunkt var flere huse og bygninger dog skabt med PCB-holdigt materiale, og mange af de bygninger står uforandret i dag.

Få fjernet PCB-kilderne

Hvis man ejer et hus fra perioden 1950 til 1977 bør man derfor undersøge, om der har været anvendt materialer tilsat PCB. Det kan for den almindelige dansker være en umulig opgave, da PCB hverken kan ses eller lugtes. Får derfor professionelle fagfolk til at tage sig af det, da de har den nødvendige viden, maskiner og certifikater til at håndtere dette giftstof. Man kan således både få målt omfanget af PCB med specialudstyr og få taget test af materialer, der kan mistænkes for at indeholde PCB. Men fagfolk er i særdeleshed et must i forhold til at få afskaffet PCB-materiale på den helt korrekte måde. PCB kan nemlig hurtigt sprede sig til omgivelserne, og derfor skal det afskaffes på forsvarlig vis og samtidig holdes adskilt fra andet materiale.

Hvad stiller man op med PCB?

Det er som nævnt en rigtig god idé at få professionelle til at håndtere PCB, men du kan også selv gøre noget for at nedbringe chancerne for, at stoffet breder sig. Det handler blandt andet om at forbedre indeluften i hjemmet, hvilket kan gøres ved hjælp af hyppig rengøring og udluftning samt nedsættelse af temperaturen. Årsagen er, at PCB spreder sig ved for høj varme og via støv.

Hvor finder man PCB?

PCB blev som nævnt anvendt på grund af de gode egenskaber i byggematerialerne, og derfor er der specifikke områder, hvor risikoen for PCB er særlig stor. Det drejer sig blandt andet om fuger omkring vinduer, da PCB engang var et middel til at blødgøre fugemassen. Disse fuger skal i så fald skæres ud og erstattes. Derudover kan PCB også optræde i gammelt maling og gamle lysstofrør.

Hvad er konsekvenserne af PCB

PCB er et farligt giftstof, der kan forårsage skader hos både mennesker og miljø. Med det indhold, der findes i danske bygninger, menes det ikke at have akutte konsekvenser. Men på den lange bane kan det være meget alvorlige konsekvenser. Stoffet optages gennem indånding, og det er særdeles svært at nedbryde. I værste fald kan PCB forårsage kræft, hormonforstyrrelser og nedbringe forplantningsevnen.

 

 

 

 

Written by