Hjælp til konflikthåndtering med en mediatoradvokat

Konflikthåndtering

Konfliktmægling – hvad er det?

Konfliktmægling er en alternativ form for konflikthåndtering til at løse en konflikt på, end f.eks. ved at udtage en stævning. Uanset konfliktens størrelse, omend hvor stor og uoverkommelig den end er, så løses ca. 75% af alle sager, hvis begge parter i konflikten er villige til at indgå i en konfliktmægling.

Hjælp til konflikthåndtering

Der er mange årsager til, hvorfor man kan have behov for at få hjælp til at løse en konflikt. Det kan være, at parterne er blevet så uenige, at der simpelthen er behov for eksternt hjælp til at løse den optrappede konflikt.
En konflikt kan f.eks. være opstået mellem grupper eller enkeltpersoner, som er gået skævt af hinanden, og ikke ser til hinanden længere. Eller ikke kan se hinanden uden at tænke på selve konflikten samtidig.
Det kan også være, at det er en konflikt som er opstået i en organisation, forening eller på din arbejdsplads, hvor forskellige fortolkninger, holdninger og værdier nu blokerer for det daglige samarbejde.
Konflikter kan også opstå i familier, hvor ens stærke værdier, følelser og sociale arv skaber voldsomme modsætninger, og derfor kan en lille konflikt meget hurtigt komme til at eskalere, og blive til en stærk konflikt, hvor man måske ligefrem hader hinanden.

Ofte har mange personer det med at tænke, hvornår og hvordan blev denne konflikt lige pludselig så voldsom? Hvorfor ser vi ikke hinanden længere?

– Men mange parter har også meget svært ved at tage det første skridt i forhold til, at tage en dialog omkring hvor konflikten startede, eller det kan være, at man har taget en dialog, men hvor selve konflikten igen tog over, og man mistede chancen for at genoprette venskabet, samarbejdet eller familieforholdet.

En mediator advokat kan med fordel hjælpe med at styre processen, når det handler om at få løst konflikten. Det er vigtigt at pointere, at at mægler ikke må være den styrende part i en mægling, men at en mediator advokat er den rådgivende part som skal lede parterne i selve processen. Dermed sagt, så har mediator advokaten ikke svaret på hvordan konflikten skal løses, men mediation er en metode til at parterne selv finder løsningen gennem en forhandling som begge parter kan acceptere.

Det grundlæggende udgangspunkt for konfliktmægling er netop, at det er parterne selv, der rummer den bedste løsning på deres egen opståede konflikt. Mediator advokaten styrer selve processen, mens partnerne selv har ansvaret for det endelige resultat.

Praktisk konflikthåndtering

Selve mæglingen er et møde mellem partnerne som har en interpersonel konflikt, hvilket vil sige, at der er en konflikt mellem personer, eller flere personer, og en udefra kommende person, mægleren (mediator advokaten), som sikrer, at der bliver talt både om det, man er uenige om, samt hvad det har betydet for de enkelte parter.

I en konfliktmægling, er der flere processer eller forløb som man skal igennem. Dette sikrer at man bliver ledet igennem de faser, som der skal til for, at parterne kan finde løsningen til konflikten. De typiske faser for en konflikt lyder på, at man først og fremmest har en åbning. Her bliver alle parter klædt på til, hvad det er som de skal gennemgå, så alle er sikre på hvad der skal ske. Samtidig sikrer man sig, at alle har et fælles ønske for om at forsøge at løsekonflikten.

Næste skridt er parternes egne frie fortællinger, historier og fortolkninger af konflikten. Parterne skal her hver især fortælle om hvordan de har oplevet konflikten og hvad det har betydet for dem.
Når parterne har fået fortalt omkring hver deres version af konflikten, og hvad parterne synes som har været vigtigt i forhold til konflikten, så bliver det hele sammenfattet, og mægleren vil prøve at tyde mønstre og ligheder i selve parternes fortællinger og historier af selve konflikten.

Efterfølgende skabe parterne komme med forslag til nogle eventuelle løsninger. Her er det tilladt at være helt åben og både komme med realistiske og urealistiske løsningsforslag. Det handler simpelthen om, at få parterne til at tænke på løsningsforslag, så man dermed flytter sig i forhold til konflikten.

Herefter tager man udgangspunkt i de løsningsforslag som parterne er kommet frem til. Hvilken(n) af disse løsningsforslag er gode og holdbare? Det er vigtigt at løsningsforslagene netop tilgodeser parternes interesser, behov og ønsker, og dette vil mediator advokaten følge op på.

Slutteligt, så vil mediator forløbet slutte med en klar aftale, som alle parter enten kan skrive under på og blive enige om. Parterne kan evt. også aftale med mediator advokaten at man igen mødes, for at følge op på aftalen.

Selve processen kan vare fra timer, flere timer til flere sessioner. Det kommer helt an på konflikten og hvilke behov de enkelte parter har for at udtrykke deres historier, frustrationer m.m. Det er vigtigt, at man lader forløbet tage den tid det tager, så alle behov, interesser m.m. bliver vendt.

 

Written by