Belægningssten – gode råd til valg og belægning

shutterstock_54784864

Herregårdssten og belægningssten til indkørsel, terrasse og have

Går du med overvejelserne omkring at ligge nye belægningssten på terrassen, i indkørslen eller i haven? Vores eksperter hos huset-inde.dk vil her komme med gode råd til hvordan du kommer i gang med at lægge nye belægningssten, samt hvordan du vælger de helt rigtige belægningssten.

Hvad er belægningssten?

Når du går med overvejelserne omkring, at planlægge ny belægning, så er det vigtigt, at tage højde for de behov man har i forbindelse med ny belægning.

Belægningssten finde i mange forskellige formater med hver deres særpræg. F.eks. findes der belægningssten som 1/2, 1/3, 2/3 sten, diagonalsten samt cirkelsten. Der findes mange forskellige udvalg, både hvad angår farver og farvemix i forbindelse med belægningssten, og mange findes i flere forskellige tykkelser.

Der findes mange forskellige varianter af belægningssten. F.eks. findes der herregårdssten, bondesten, brosten m.m.

Hvilke belægningssten?

Det er vigtigt at have defineret sine behov, før man vælger belægningsstenene. Til de fleste private formål og behov kan en stentykkelse på 5 – 6 cm anvendes, men er dit behov, at du gerne vil ligge nye belægningssten i indkørslen, så anbefales det at du vælger en stentykkelse på 6-7 cm, hvis det vel og mærket gælder for en almindelig personbil. Desuden kan belægningssten kombineres i flere formater, og kan med fordel anlægges i cirkler eller og kurver.

Hvordan lægger man belægningssten?

Når du skal til at anlægge belægningssten, så er det vigtigt at man fra start af fastlægger omfanget af belægningsstenene, så  materialerne kan bestilles på en gang i den rette mængde. Dette gælder både for fliser/belægningssten samt eventuelle specialsten såvel som de grusmaterialer, der skal lægges på. Er du i tvivl, om terrassen får en tilpas størrelse, så kan du med fordel lægge en vandslange ud i en firkant på jorden og rette til i den rigtige længde / breddeforhold, i forhold til huset og haven. Lav eventuelt en udregning på belægningstypens modulmål eller lav en lille skitse, så der ikke kommer nogle unødige overraskelser, når selve arbejdet går i gang.

Et stabilt grundlag er vigtigt ved anlægning

Det er meget vigtigt, at underlaget, selve bærelaget, er veludført og dimensioneret for den belastning, belægningen skal udsættes for. Ofte ser man, at belægninger ligger ujævnt med lunker eller kørespor. Den hyppigste årsag hertil er, at bærelaget er utilstrækkeligt eller ikke korrekt udført.

Muldlaget kan variere i tykkelse fra område til område. Som udgangspunkt er muld ikke et homogent materiale med ringe bæreevne, samtidig kan det suge vand i langt større grad end råjorden (ler eller grus) og stabilgrus. Derfor er den helt sikre løsning: Al mulden skal væk – helt ned til råjorden, og i et omfang, så bærelaget strækker sig ud under den færdige belægning. Skal du f.eks. i gang med en 3 meter bred indkørsel, så bør bredden på bærelaget være på ca. 3,5 meter. dermed har bærelaget fået “skuldre”, så sten eller fliser ikke efterfølgende så nemt “dykker ned igen” eller skrider ud. Efter afgravning, så skal råjorden fremstå jævn og fast, ellers skal den overkøres med en såkaldt pladevibrator, indtil overfladen er helt plan.

Frostsikkerheden i råjorden skal også vurderes. Er råjorden meget rig på finstoffer samt mangler “struktur”, eller indeholder den planterester (humus), så bør du overveje at indbygge et bundsikringslag. Dog er det sjældent aktuelt i private hjem. Der sættes pløkker og udspændes snore f.eks. 10 cm over planlagt færdig højde, så du dermed kan kontrollere højderne på udlægning af grus.

Stabilgrus udlægges i min. 10 cm tykkelse til gangarealerne eller 20 cm til indkørsler eller op til planlagt færdig højde, fratrukket sten/flisetykkelse og afretningslaget. Husk at stabilgrus sætter sig ca. 20% ved komprimering.

Komprimeringen af stabilgruset skal udføres ved overkøring med en pladevibrator minimum 2 gange, ellers indtil at du ikke mere kan sætte spor i overfladen. Desuden er det særlig vigtigt, at den færdige overflade har samme hældning og profil som den planlagte færdige belægningsoverflade, således at afretningsgruset får en så ensartet lagtykkelse som overhovedet muligt.

Selve lægning af belægningssten

Belægningssten som er mindre end 30×30 cm, skal lægges på afretningslag og skal efter lægning af sten vibreres med en pladevibrator. Det er vigtigt at du beregner en sætning ved vibrering på 1,5-2,5 cm. Det er mindst ved store belægningssten “få fuger pr. m²” og størst ved mindre belægningssten “flere fuger pr. m²”. Jernrørene skal udlægges parallelt i det løse sand med passende mellemrum og derefter justeres i højden efter de udspændte snore og under hensyn til det planlagte fald på belægningen. Der skal trækkes af med retskinne eller et lige bræt, og rørene flyttes. ”Renderne” som rørene efterlader skal efterfyldes og samtidig udjævnes (brug ”bagsiden” af kosten).

Overhøjde i forhold til f.eks. brønde og nedløb på færdig komprimerede belægningsoverflader indbygges på cirka 5-10 mm til efterfølgende sætninger. Overfladen er nu plan og klar til selve udlægningen af belægningsstenene.

Planlægning skal foretages på forhånd, så du dermed er helt klar over omfanget,mål, mønster m.v. Der skal sættes parallelle snore på modulmål langs belægningsens sider og/eller parallelt ud fra huset, og der skal sættes en snor vinkelret på siderne i starten af selve belægningen. Afsætningen af ret vinkel foretages efter den såkaldte 3-4-5 metoden. (pythagoras læresætning a² + b² = c²).
Det er meget vigtigt at få startet i en ret vinkel ud fra f.eks. husmur, så belægningen dermed ikke “løber” fra en under selve lægningen.

Til kontrol af modulmålet og læggeretningen sættes endnu en vinkelret snor, ellers læg retskinnen frem i afretningssandet. Start f.eks. med et ”5-stens mål” og læg sten og/eller fliser i lige flugter og med en passende ensartet fuge og juster op til snore/retskinne, og fortsæt således frem i læggeretningen. For hver ca. 3-5 m² skal der foretages endnu en kontrol, eventuel justering af fuger og flugter, inden der tilføres første gang fugesand. Det gøres, for at du ikke kommer til at skubbe stenene ved trafik under læggearbejdet.

Renholdelse under udførelsen er afgørende for et flot slutresultat. Forsøg at undgå at træde i afretningssandet under selve arbejdet, for så risikerer du at lave ujævnheder i afretningen. Og der kommer lerholdigt sand op på din nye belægning, som kan medføre en tilsmudsning, der efterfølgende kan være meget svær at fjerne.

Modulmål betyder stenens/flisens indbygningsmål inkl. fugeafstand og tolerance. Det reelle sidemål på f.eks. en 30 x 30 cm flise er 296 mm ± 2 mm. Overholdes dette modulmål ikke, kan det dermed forventes, at der kommer til at mangle sten/fliser, eller at belægningen bliver mindre end der var planlagt. Oplyste mål i brochurer, vejledninger m.v. er alle modulmål inkl. fugeafstand.

Fugeafstanden skal overholdes, så der dermed bliver plads til fugesand. Det sikrer dig derfor, at du får en stærk og tæt fuge. På belægninger hvor der pålægges ”knas”, vil der være en stor sandsynlighed for, at der kommer skader på kanterne og måske revnede sten/fliser.
Fugens funktion består af 3 elementer. For det første skal den sikre overførsel af kræfter i belægningen, uden at der opstår betonkontakt mellem de enkelte elementer, herunder også eventuelle kanter og trin m.v. Samtidig skal den sikre plads til et godt fugemateriale (mere om dette under sektionen ”fugning”) som medvirker til at lave belægningen både stærk og tæt, og endelig skal fugen også optage tolerancer og hermed sikre, at mønster og flugter kan holdes ensartede og samtidig rette.

Bland sten og fliser fra flere paller af gangen, når du går i gang med at lægge dem. På grund af naturlige variationer i betonens råmaterialer og vandindhold, så kan der forekomme mindre farvevariationer på betonvarer. Det udnytter du ved at tage fra flere paller af gangen.

Skæring eller klipning af fliser og sten. Ved fliser anbefaler vi hos huset-inde.dk, at du bruger en særdeles kraftig vinkelsliber monteret med en diamant skæreskive. Belægningssten kan som regel klippes med en såkaldt stenklipper, men det giver en lidt ”rustik”, ujævn kant, og kræver lidt øvelse – Alternativt skæres også belægningssten. Undgå, hvis det er muligt, at lave små smalle og spidse tilpasninger. De knækker ofte, specielt ved hård belastning, som f.eks. trafikbelastning. Når det er muligt, anbefaler vi at du anvender færdigproducerede specialsten, halve, diagonal m.m. Det letter dermed arbejdet og tilfører også belægningen en fin og flot finish. Husk at undgå at skære med vinkelsliber direkte oven på den nye belægning. Skærestøvet lægger sig nemlig på overfladen og kan i forbindelse med f.eks. fugt hærde af på overfladen. Det kan anbefales, at kanten afsluttes med et ”bånd” af hele sten (om de skal ligge på tværs, eller have den samme retning som de øvrige sten kan du overveje). Fordelen er, at de halve sten kommer ind at ligge ”inden i” belægningen, og dermed ikke ude i kanten, hvor de muligvis kan skride ud eller vippe. Det ser rigtig godt ud! 
Fugningen skal foretages, efter belægningen er blevet færdiglagt, og når de sidste opretninger og justeringer er foretaget. Der skal anvendes et tørt og gerne skarpt, fugemateriale med en kornstørrelse på 0-4 mm med en jævn fordeling i kornenes størrelse og skal være fri for ler – Fugesand har disse egenskaber.
Belægningen skal overfejes grundigt med fugesand, til at alle fuger er godt fyldte. Belægningen fejes ren, og belægningen vibreres. Vibreringen komprimerer fugesandet og derfor er det nødvendigt at fuge igen. Husk at sørg for at alle fuger er optimalt fyldte. Til slut fejes belægningen ren. Sand, som der henligger på den nye belægning, holder på fugten, og kan medvirke til at udvikle kalkudfældninger. Fugesandet vil ofte sætte sig efter nogle få uger. Det viser sig som åbne halvtomme fuger, og så er vigtigt, at der bliver efterfuget igen. Husk og sørg for at belægningen altid fremstår med fyldte fuger, da det dermed styrker belægningen og hæmmer udviklingen af ukrudt. Vibrering af belægningssten foretages med en pladevibrator.

Færdiggørelse af selve belægningen bør indebære sikring af kanterne. Inden den yderste række sten lægges, drysser du cirka 1 cm cement ud på afretningen. Cement og grus ”vendes rundt” med en almindelig rive og rettes af på ny. Den cementblandede grus trækker sig op på siden af belægningskanten og, så “klappes til”. Naturen klarer tilførsel af fugtighed, så betonen efterfølgende hærder.

 

Written by